Alakylä
Kylä Kittilässä- Village in Kittilä
 
 
 
 

Alakylän jakokunnan kartat

 

Alakylän jakokunnan maa-alueet on lohkottu 1897 Isojaon yhteydessä tilallisten maa-alueista. Alkuperäinendokumentti on Jakokunnan puheenjohtajan hallussa, liitteenä lohkojaon kaunokirjoituksella kirjoitettu  kansilehti.

 

  Liitteenä kartat 1( pohjoisosa  ), 2( keskikylä ), 3( eteläosa ) Alakylän jakokunnan maa-alueista.

 

Takamaan koealan kyltti

 Pohjoisosan aluekartassa näkyy  Takamaa-niminen palsta.
 
 Kuvassa yksi Takamaan koealojen kylteistä. Koealoissa verrataan  luonnontilaisen alan  kasvua kevyesti ja  voimakkaasti harvennettuun alaan.

 

 

 

 

 Kuvassa   neuvoja  (1951-1982 ) metsäteknikko Mikko Lonnakko merkitsemässä koealaa  vuonna 1953.
 
  Neuvoja Mikko Lonnakko  

 

 
 
 
 
Sivujen sisällöstä ja päivityksestä vastaavat kyläyhdistykset tai kylien toimijat. Kylän www-sivut on tuotettu Kittilän kylähankkeen aikana. Lisätietoja www.kideve.fi.